Guziki

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców

określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996, z późn. zm.)  oraz Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

  • Przewodniczący Rady Rodziców – Joanna Bielecka
  • Z - ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Roman Lefik
  • Sekretarz Rady Rodziców – Dominika Aleksiuk

Regulamin Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi 44 1240 3028 1111 0000 2822 4020

NIP 729-11-83-516

E-mail: rr@zsp9.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-10-2018 - Edycja treści.

15-11-2017 - Edycja treści.

08-11-2017 - Edycja treści.

07-11-2017 - Edycja treści.

28-09-2017 - Edycja treści.

24-04-2017 - Edycja treści.

13-09-2016 - Edycja treści.

07-11-2015 - Edycja treści.

25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-09-2014 - Edycja treści.

13-02-2014 - Edycja treści.

19-09-2013 - Edycja treści.

08-01-2013 - Edycja treści.

04-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 838