Guziki

Status prawny

Podstawa Prawna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 996, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1982r. poz. 967, z późn. zm.)
  4. Uchwały Nr LXXIII/1695/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektroniczno – Energetycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, przy al. Politechniki 38 na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, przy al. Politechniki 38 oraz jego struktury organizacyjnej
  5. Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Statut Technikum nr 9

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 9

Statut Szkoły Policealnej nr 9

Organem prowadzącym szkołę

jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-11-2018 - Edycja treści.

11-10-2018 - Edycja treści.

22-03-2018 - Edycja treści.

08-01-2018 - Edycja treści.

08-11-2017 - Edycja treści.

24-04-2017 - Edycja treści.

14-02-2017 - Edycja treści.

08-11-2016 - Edycja treści.

21-09-2016 - Edycja treści.

13-04-2016 - Edycja treści.

28-12-2015 - Edycja treści.

07-11-2015 - Edycja treści.

28-09-2015 - Edycja treści.

25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-04-2014 - Edycja treści.

14-11-2013 - Edycja treści.

18-09-2013 - Edycja treści.

07-07-2013 - Edycja treści.

24-04-2013 - Edycja treści.

22-01-2013 - Edycja treści.

04-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1464