Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Szczegółowe cele i zadania określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów

odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843, z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r., poz. 2223) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015r., poz. 673).

Podstawy Programowe

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-11-2018 - Edycja treści.

11-10-2018 - Edycja treści.

22-03-2018 - Edycja treści.

08-01-2018 - Edycja treści.

08-11-2017 - Edycja treści.

24-04-2017 - Edycja treści.

14-02-2017 - Edycja treści.

08-11-2016 - Edycja treści.

21-09-2016 - Edycja treści.

13-04-2016 - Edycja treści.

28-12-2015 - Edycja treści.

07-11-2015 - Edycja treści.

25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

09-09-2014 - Edycja treści.

08-09-2014 - Edycja treści.

01-04-2014 - Edycja treści.

14-11-2013 - Edycja treści.

18-09-2013 - Edycja treści.

11-09-2013 - Edycja treści.

07-07-2013 - Edycja treści.

24-04-2013 - Edycja treści.

22-01-2013 - Edycja treści.

07-01-2013 - Edycja treści.

06-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 816