Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna7723 odsłon
 • Zamówienia publiczne4999 odsłon
 • Redaktorzy1140 odsłon
 • Status prawny999 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji946 odsłon
 • Budżet793 odsłon
 • Oferty pracy789 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania731 odsłon
 • Dyrekcja579 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje570 odsłon
 • Rada Pedagogiczna541 odsłon
 • Rada Rodziców539 odsłon
 • Organizacja530 odsłon
 • Samorząd Uczniowski479 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek465 odsłon
 • Zasady naboru448 odsłon
 • Tryb działania443 odsłon
 • Plany pracy442 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki438 odsłon
 • ePUAP418 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw414 odsłon
 • Strony usunięte391 odsłon
 • Kontrole390 odsłon
 • Kontrola zarządcza390 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa390 odsłon
 • Informacje nieudostępnione375 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP367 odsłon
 • Statystyka309 odsłon
 • Uchwały294 odsłon
 • Zarządzenia286 odsłon