Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna6937 odsłon
 • Zamówienia publiczne2362 odsłon
 • Redaktorzy1041 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji908 odsłon
 • Status prawny890 odsłon
 • Budżet757 odsłon
 • Oferty pracy739 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania661 odsłon
 • Dyrekcja526 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje524 odsłon
 • Rada Pedagogiczna492 odsłon
 • Rada Rodziców489 odsłon
 • Organizacja487 odsłon
 • Samorząd Uczniowski436 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek425 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki416 odsłon
 • Plany pracy413 odsłon
 • Tryb działania412 odsłon
 • Zasady naboru411 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw381 odsłon
 • ePUAP380 odsłon
 • Strony usunięte362 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa361 odsłon
 • Kontrole359 odsłon
 • Kontrola zarządcza356 odsłon
 • Informacje nieudostępnione345 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP333 odsłon
 • Statystyka289 odsłon
 • Uchwały250 odsłon
 • Zarządzenia248 odsłon